Sportovní družstvo má v našem sboru velkou tradici. Členové družstva se pravidelně scházejí, aby potrénovali a prohloubili své dovednosti v požárním týmu. Trénovat jezdíme do nedaleké obce Neuměř, kde místní hasiči vybudovali sportovní areál pro hasiče, kde můžeme trénovat a máme zde pořád otevřené dveře.
Snažíme se objet několik soutěží za rok. Pravidelně se účastníme okrskové soutěže a soutěže v Neuměři.
Stále mezi sebe hledáme nové členy, kteří by si rádi vyzkoušeli požární sport, nebo už ho dokonce dělali. Níže najdete formulář k vyplnění, který plní funkci nezávazné přihlášky do sportovního družstva.

15.08.2020 Soutěž v Neuměři

Dne 15.8.2020 se sportovní družstvo zúčastnilo soutěže v obci Neuměř. Na tuto soutěž jsme postavili 2 družstva ( A, B). Soutěže se zúčastnilo asi 8 družstev. Soutěž zahajovalo holýšovské družstvo…

Prosíme všechny, kteří mají zájem přihlásit se do sportovního družstva, aby vyplnili formulář!